Baza wiedzy /
Nowe warunki techniczne 2018

Z początkiem 2018 roku zaczęły obowiązywać zmienione warunki techniczne _Dz. U.2015.1422. Na obowiązujące dotychczas rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie naniesione zostały zmiany tworząc tekst jednolity.

 

http://www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki