Ciepła belka montażowa

Od 2021 roku znacznie wzrosną wymogi dotyczące izolacyjności cieplnej przegród w budynkach mieszkalnych. Ciepła Belka Montażowa Marbet to najlepszy sposób na szczelny montaż okna, odpowiadający najwyższym wymaganiom inwestorów. Odpowiednia jakość montażu okien w prosty sposób pozwala na ograniczenie strat ciepła i uzyskanie znacznych oszczędności w kosztach utrzymania budynku.

Informacje o produkcie

W budownictwie energooszczędnym dąży się do minimalizacji strat ciepła wynikających z mostków cieplnych oraz szczelności połączeń.

Samo zamontowanie stolarki otworowej (okna, drzwi) o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych nie wystarczy. Dlatego przy montażu stolarki zaleca się, aby okna i drzwi balkonowe były wysunięte poza lico ściany (przesunięte do strefy izolacji zewnętrznej budynku) oraz były wykonane możliwie szczelne połączenia ram okiennych i drzwiowych z murem.

Innowacyjność rozwiązania montażu stolarki otworowej w oparciu o segmentowe elementy z twardego polistyrenu EPS – Ciepłych Belek Montażowych (CBM) Marbet polega na poszerzeniu ościeża poprzez wykonanie szczelnej ramy nośnej z tych elementów na zasadzie „klocków lego”. Belki te wraz z uzupełniającymi je elementami montażowymi: belką podprogową (BP), podstawami pod parapety: wewnętrznym (PPW) i zewnętrznym (PPZ) oraz innymi elementami łączącymi dostępnymi powszechnie na rynku budowlanym jak kleje i pianki PU, łączniki montażowe oraz taśmy uszczelniające zapewniają szczelny i prosty w realizacji montaż dostępnych na rynku okien i drzwi.

Korzyści

CBM to termoizolacyjna rama nośna – nowe wysunięte ościeże, trwale łącząca ramy stolarki okiennej z istniejącym murem. Dodatkowo z przypadku muru dwuwarstwowego spełnia wymogi NRO.

CBM to system stalowych wsporników nośnych i materiałów uzupełniających pracujących sprężyście, zapewniający osiągnięcie najwyższych parametrów - klas w zakresie wytrzymałości, szczelności i termiki połączeń.

CBM to przyjazny dla montażystów system pozwalający zniwelować nierówności murów czy krzywizny ścian, zawiera szereg usprawnień ułatwiających montaż – na zasadzie „budowania z klocków".

CBM to ciepły i szczelny montaż pozwalający na ograniczenie strat ciepła i uzyskanie znacznych oszczędności w kosztach utrzymania budynku – rozwiązanie potwierdzone badaniami starzeniowymi.

Asortyment CBM

Werkstof EPS:
Dichte: ≥ 40 kg/m3;
CS(10)300: ≥ 300 kPa
λD ≤ 0,032W/mK;
*) - dla BP HARD
Dichte: ≥ 60 kg/m3
CS(10)600: ≥ 600 kPa
λD ≤ 0,034 W/mK
Sortimentszusammenstellung CBM MARBET
Art des Elements (Leibungsbreite)
10 cm 20 cm
Balkenlänge CBM 25 cm 70 cm 25 cm 70 cm
Balken mit innerer Stützkonsole CBM.10.25.W CBM.10.70.W CBM.20.25.W CBM.20.70.W
Balken mit äußerer Stützkonsole CBM.10.25.Z CBM.10.70.Z CBM.20.25.Z CBM.20.70.Z
Ergänzende Elemente zum CBM-System
Balken ohne Stützkonsole CBM.10.25 CBM.10.70 CBM.20.25 CBM.20.70
Schwellenbalken:
- BP
- BP.HARD *)
Grundlage der inneren Fensterbank (PPW)
PPW
Grundlage der äußeren Fensterbank (PPZ)
PPZ
Anschlag (W)
W

Materiały uzupełniające

I W ZAKRESIE NOŚNOŚCI SYSTEMU
1.1 Kołki ramowe rozporowe KPR-FAST K Ø10 o średnicy 10 mm i długości 100 mm z łbem sześciokątnym i gniazdem typu Torx (z oferty firmy KLIMAS Wkręt-Met) wg ETA-12/0272 z dnia 30.03.2017 r. (**) lub wyroby równoważne innego producenta (*).
https://www.wkret-met.com/flipping/zamocowanie_ramowe_i_ogolne_PL/#34
https://www.wkret-met.com/aprobaty/ETA-12_0272.pdf
1.2 Wkręty hartowane do montażu ościeżnic, z łbem stożkowym (typ WHO) lub łbem walcowym (typ WHOW) (z oferty firmy KLIMAS Wkręt-Met) wg ITB KOT -2017/0308 z dnia 12.12.2017 r (**) lub wyroby równoważne innego producenta (*) z potwierdzonymi w notyfikowanym laboratorium parametrami na wyrywanie i zginanie wkrętów z belek CBM.
https://www.wkret-met.com/flipping/wkrety_i_laczniki_do_stolarki_otworowej_PL/40/
https://www.wkret-met.com/aprobaty/ITB-KOT-2017_0308.pdf
1.3 Kleje poliuretanowe do styropianów SOUDATHERM Fasada (z oferty firmy SOUDAL) spełniające wymogi Krajowej Aprobaty Technicznej AT-15-7808/2015 r. (**) – Poliuretanowy klej do przyklejania płyt z EPS lub XPS SOUDATHERM Fasada / Greinplast KP lub wyroby równoważne innego producenta (*).
https://www.soudal.pl/kleje-profi/item/736-klej-do-styropianu-soudatherm-fasada
II. W ZAKRESIE SZCZELNOŚCI SYSTEMU Połączenia stolarki otworowej ze ścianami zewnętrznymi uszczelniają wyroby "Soudal Window System” wykonane wg Krajowej Aprobaty Technicznej AT-15-9404/2015 – Zestaw wyrobów "Soudal Window System" wydanie ITB. III.2015r - (**) lub wyroby równoważne innych producentów *)
2.1 Flexifoam – elastyczna piana poliuretanowa wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2815/2015 - (**) lub wyroby równoważne innego producenta (*).
https://www.soudal.pl/pianki-profi/item/725-flexifoam
2.2 Taśmy paroszczelne wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8219/2014 - (**) lub wyroby równoważne innego producenta (*).
https://www.soudal.pl/profi-tasmy-sznury/itemlist/category/178-tasmy-wewn%C4%99trzne-paroszczelne
2.3 Taśmy paroprzepuszczalne wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8219/2014 - (**) lub wyroby równoważne innego producenta (*).
https://www.soudal.pl/profi-tasmy-sznury/itemlist/category/177-tasmy-zewnetrzne
2.4 Klej Soudafoil 360H na bazie polimerów hybrydowych dopuszczony Aprobatą Techniczną ITB AT-15- 9404/2015 - (**) lub innego producenta z potwierdzoną w notyfikowanym laboratorium przyczepnością EPS do taśm paroprzepuszczalnych i taśm paroszczelnych (*).
https://www.soudal.pl/kleje-profi/item/859-soudafoil-360h
III. MATERIAŁY DODATKOWE – OPCJONALNE
3.1 W przypadku zabezpieczenia połączeń zewnętrznych przed działaniem UV poprzez przeszpachlowanie złączy-spoin: mur-elementy styropianowe CBM, pomiędzy elemetami styropianowymi CBM – akryl zewnętrzny np.; firmy Marbet TITAN® AKRYL klej – uszczelniacz
http://www.marbetdesign.com/pl/oferta/kleje-i-narzedzia/item/513-klej-uszczelniacztitanakryl.html
3.2 W przypadku montażu podstaw parapetów PPW i PPZ oraz Węgarka - Piana montażowa np.; firmy Soudal typ Okna & Drzwi wg AT-15-2815/2015 - (**)
https://www.soudal.pl/pianki-profi/item/417-soudafoam-gun-pianka-pistoletowa
3.3 W przypadku konieczności poprawy przyczepności kleju PU do podłoży murowych - preparat gruntujący podłoża mineralne np.; Soudal WBPR 21
https://www.soudal.pl/profi-primery/item/740-deep-primer-wbpr-21p
3.4 W przypadku montażu elementu Węgarka w wersji docelowej - rozprężna taśma uszczelniająca np.; Soudaband
https://www.soudal.pl/profi-tasmy-sznury/item/457-tasma-rozprezna-soudaband-acryl
(*)- wyrobem równoważnym innego producenta jest wyrób, którego producent lub dystrybutor potrafi udowodnić, że wybrane cechy - parametry jego produktu (niezbędne w zastosowaniu z belkami CBM Marbet) są nie gorsze niż cechy – parametry produktu bazowego (biorącego udział w badaniach aprobacyjnych). MARBET Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędny dobór wyrobów równoważnych i w przypadku podmiany materiałów bazowych nie odpowiada za efekt w zakresie osiągniętej nośności i szczelności połączeń.
(**) – Dokument odniesienia zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z późniejszymi zmianami i aktualizacjami.

Montaż

Wariant 1 - mur dwuwarstwowy

W zależności od rodzaju materiału, z którego wykonana jest ściana zewnętrzna, można zastosować:

 

Belka CBM.10.Z - belka CBM z kotwą  mocowaną do lica muru  (w płaszczyźnie elewacji) – wysunięcie o 10 cm

Wariant 2 - mur trójwarstwowy

Belka CBM.20.W - belka CBM z kotwą  mocowaną w otworze okiennym  (w płaszczyźnie ościeża) – wysunięcie o 20 cm

Kolejność montażu zewnętrznego ościeża w systemie CBM

 

Schemat mocowania ramy okiennej z belkami CBM

Montaż do CBM poprzez belkę  podprogową (dół) LUB Montaż bezpośrednio do CBM (boki i góra)

Ciepła Belka Montażowa - do pobrania

Opis System CBM - Instrukcja stosowania wraz z załącznikami, Deklaracja Właściwości Użytkowych

Ciepła Belka Montażowa - archiwum

Katalog

Nasze realizacje

CIEPŁA BELKA MONTAŻOWA

Dom jednorodzinny - Śląsk

CIEPŁA BELKA MONTAŻOWA

Dom jednorodzinny - Śląsk 2018

CIEPŁA BELKA MONTAŻOWA

Dom jednorodzinny - Śląsk 2017

Masz pytanie?

Wypełnij poniższy formularz, a odpowiemy na każde Twoje pytanie!


*proszę zaznaczyć Recaptcha