Press office
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznycj, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie_Dz. U.2015.1422
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie_Dz.U.2017.2285

 

„Vademecum okien PVC 2” - profesjonalnie o oknach

„Vademecum okien PVC 2” - profesjonalny poradnik dla producentów i sprzedawców okien, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz tworzyć wiarygodne i wyróżniające się prezentacje produktowe.

Vademecum uwzględnia jednocześnie wszystkie zamiany przepisów i wymagań w zakresie deklarowania właściwości użytkowych okien i wprowadzania ich do obrotu, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie.

 

1 2 >