Press office
"Okna odporne na wiatr" Marcin Tomczyński

Jednym z najważniejszych parametrów stolarki okiennej PVC jest współczynnik opisujący odporność na obciążenie wiatrem, informujący o statyce okna. Wskaźnik ten ma szczególne znaczenie, ponieważ bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem konstrukcji okiennej. 

 

http://zawod-architekt.pl/artykuly/za51_okna.html

< 1 2